BÁO GIÁ IPHONE - IPAD - NGÀY 15/1--->22/1( 2018 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% ( Full Box )
1
8800 ART GOLD
13T500
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% ( Full Box )
IPHONE X...Chưa Active (Full Box)
1
IPHONE X..(256GB) GRAY (LL)
27T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE X..(256GB) SILVER (LL)
27T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE X..(64GB) GRAY (LL)
24T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE X..(64GB) SILVER (LL)
24T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8+...CHƯA ACTIVE ( FULL Box )
1
8+(256GB) SILVER (LL-ACTIVE T12)
21T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
8+(256GB) GRAY (LL-ACTIVE T12)
21T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
8+(64GB) SILVER (LL)
20T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
8+(64GB) GRAY (LL)
20T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8...CHƯA ACTIVE ( FULL Box )
1
8 (256GB) GRAY (LL)
19T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
8 (256GB) GOLD (LL-ACTIVE T12)
18T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
8 (64GB) GOLD (LL)
17T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
8 (64GB) GRAY (LL-ACTIVE T11)
16T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7+(128GB) JET BLACK (VN-TBH)
17T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
7+(128GB) RED (VN-TBH)
18T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7 (128GB) GOLD (LL-CPO)
14T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
7 (128GB) RED (TH-TBH)
14T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
7 (32GB) BLACK (VN-TBH)
12T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 2 (16GB) GOLD
6T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
AIR 2 (16GB) WHITE
6T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
AIR 2 (16GB) GRAY
6T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
AIR 1 (16GB) WHITE
5T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
AIR 1 (16GB) GRAY
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4 (16GB) BLACK
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 3... 99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+(32GB) BLACK
11T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (32GB) BLACK
8T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (32GB) ROSE
8T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (32GB) SILVER
8T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD
9T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16G) GOLD
7T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(64GB) ROSE
8T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(16G) ROSE
6T800
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
5
6S+(64GB) WHITE
8T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(16GB) WHITE
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S+(64GB) GRAY
8T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6S+(16G) GRAY
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GOLD
7T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (64GB) ROSE
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (16GB) ROSE
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) WHITE
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (64GB) GRAY
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (16GB) GRAY
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+(16GB) WHITE (ZIN ALL)
6T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (64GB) GOLD
7T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (16GB) GOLD
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (64GB) WHITE
6T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (16GB) WHITE
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (64GB) GRAY
6T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6+ (16GB) GRAY
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD (ZIN All)
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) WHITE (ZIN All)
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (64GB) GRAY (ZIN ALL)
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) GOLD
5T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (16GB) GOLD
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (64GB) WHITE
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6 (16GB) WHITE
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6 (64GB ) GRAY
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
6 (16GB) GRAY
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5S...99% ...(NEW FULL BOX + 400K)... Bảo Hành 1 Tháng
1
5S (32GB) GOLD
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (16GB) GOLD
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (32GB) WHITE
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5S (16GB) WHITE
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5S (16GB) GRAY
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn