BÁO GIÁ IPHONE - IPAD - NGÀY 21/5 - - - > 28/5 ( 2018 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
...IPHONE X...Chưa Active (Full Box)
1
IPHONE X..(256GB) SILVER (LL)
27T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE X..(64GB) GRAY (LL)
23T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE X..(64GB) SILVER (LL)
23T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8+...CHƯA ACTIVE ( FULL Box )
1
8+(256GB) RED (LL)
23T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
8+(256GB) GOLD (LL)
23T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
8+(256GB) SILVER (VN-TBH)
22T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
8+(64GB) RED (LL)
19T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
8+(64GB) GOLD (LL)
19T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
8+(64GB) GRAY (VN-TBH)
18T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8...CHƯA ACTIVE ( FULL Box )
1
8 (64GB) RED (LL)
17T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
8 (64GB) GOLD (LL)
16T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
8 (64GB) SILVER (LL-ACTI/T12)
15T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
8 (64GB) GRAY (EU-TBH)
15T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7+(128GB) RED (VN-TBH)
17T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
7+(128GB) BLACK (LL-CPO)
15T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7 (256GB) RED (EU)
16T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
7 (128GB) GOLD (LL-CPO)
13T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
7 (128GB) BLACK (LL-CPO)
13T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7 (32GB) ROSE/SILVER (VN-TBH)
12T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG (Full Box + 400K)
1
AIR 2 (16GB) GRAY
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPAD 3... 99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+(32GB) GOLD
9T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(32GB) ROSE
9T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7+(32GB) BLACK
9T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (32GB) GOLD
7T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (32GB) BLACK
7T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (32GB) ROSE
7T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD
7T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16G) GOLD
5T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(64GB) ROSE
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(16G) ROSE
5T500
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
5
6S+(64GB) GRAY
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(16G) GRAY
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GOLD
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GOLD
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (64GB) GRAY
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) GRAY
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (64GB) ROSE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (16GB) ROSE
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S (16GB) WHITE
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD
5T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (64GB) GRAY
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (64GB) WHITE
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (16GB) GOLD
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (128GB) GRAY
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB ) GRAY
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (16GB) GRAY
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (64GB) WHITE
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6 (16GB) WHITE
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5S...99% ...(NEW FULL BOX + 400K)... Bảo Hành 1 Tháng
1
5S (32GB) GOLD
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (32GB) GRAY
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (32GB) WHITE
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn